Eskeviken er et tettsted i Halden, Østfold. Eskeviken antas av lokale historikere å være det stedet hvor ladestedet Halden startet. På toppen av fjellet ved Engevika (Ørnerøys) er det bronsealderrøyser som tyder på at det allerede for så lenge siden (1800 -500 f.kr) var mennesker som bodde i Eskevikenområdet.