Rødnabbene

For flere år tilbake, så var Rødnabbene et populært badested for Haldens beboere. Hver halvtime, så hadde båten Selve II avgang fra Halden havn og ut til Rødnabbene. Her ute var det en restaurant og et 10 meter høyt stupetårn. Etter at driften ble avviklet i etterkrigsårene brant bygningen til slutt ned, men ruinene står fortsatt igjen og kan besøkes den dag i dag.

Rødnabbene


Stupetårnet

Uteservering på toppen av bygget

Selve II - Båten som gikk fra Halden havn ut til Rødnabbene